Creditsafe Nederland

Creditsafe

Creditsafe levert kredietrapportages aan bedrijven. Zij gebruiken hiervoor verschillende bronnen zodat je  automatisch betrouwbare informatie krijgt over jouw debiteuren.

Wat bieden wij aan?

Wij bieden een koppeling aan met AFAS Profit. Deze koppeling zorgt ervoor dat bij het aanmaken de basisgegevens van jouw debiteuren via Creditsafe worden opgevraagd. Bij het aanmaken kan worden aangegeven of de debiteur continue gemonitord moet worden. In dat geval word elke wijziging bijgehouden in AFAS. Dit betekent dat je de meest actuele kreditetgegevens in AFAS kunt raadplegen. Alle gegevens van Creditsafe kunnen worden doorgezet naar AFAS.
Daarnaast is het ook mogelijk dat de bedrijfsgegevens automatisch worden aangepast. Dit betreft bijvoorbeeld een adres- of een naamswijziging.

Debiteuren

Via InSite kan direct een klant worden aangemaakt in AFAS Profit. Op dat moment kunnen de actuele kredietgegevens worden geraadpleegd en ook het monitoren kan worden gestart.

Kredietgegevens via InSite

Bij de debiteurgegevens in InSite kan direct een kredietrapportage van de huidige klant worden opgevraagd. Dit betreft het complete rapport in PDF. Dit rapport wordt direct gepresenteerd maar wordt ook opgeslagen in een dossier in AFAS.

Altijd de meest recente kredietgegevens in AFAS

Iedere dag worden de wijzigingen van een debiteur opgevraagd bij Creditsafe. Indien er wijzigingen zijn dan worden deze gegevens bijgewerkt in AFAS. Zodoende kan een beslissing worden genomen op basis van de meest actuele gegevens. De volgende gegevens worden standaard bijgewerkt:
- De kredietstatus (is een waardering van A t/m E)
- Kredietlimiet
- Kredietwaardering uitgedrukt in een cijfer.

Korte demo

In de video tonen wij in het kort de werking van de koppeling. Het aanmaken van een relatie via InSite en het bekijken van de rating informatie van Creditsafe in InSite.